מרכז שחיה ערבה, ספיר, ד.נ. ערבה 8682500 טל. 08-8592825 

המרכז בלילה